Tu jesteś > Strona Główna > Artykuły > Bankructwo – czym jest i jak je ogłosić?

Bankructwo – czym jest i jak je ogłosić?

Data dodania:
2022-08-04 10:32:06

Ogłoszenie upadłości – potocznie nazywanej bankructwem – jest to szansa dla wielu osób na umorzenie zobowiązań oraz uwolnienie się od wierzycieli, a także komornika. Dzięki procedurze upadłościowej możliwe jest umorzenie całości lub części długów. Czym jest bankructwo i jak można je ogłosić? Dowiesz się z naszego artykułu!

Czym jest bankructwo?

Bankructwo – inaczej nazywane także upadłością – jest to stan, w którym osoba fizyczna lub prawna staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli, co oznacza, że wówczas wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość majątku dłużnika. Bankructwo może ogłosić:

  • - przedsiębiorstwo (dotyczy to także działalności jednoosobowych) – jeśli właściciel nie jest w stanie spłacić zobowiązań finansowych przez co najmniej 3 miesiące od dnia upłynięcia terminu zapłaty lub jeśli w jego przypadku nie sprawdziły się działania pomocowe, takie jak chociażby restrukturyzacja,

  • - osoba fizyczna – jeśli nie prowadzi w chwili składania wniosku działalności gospodarczej lub zamknęła działalność gospodarczą.

Jak ogłosić bankructwo przedsiębiorstwa?

Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą chce ogłosić bankructwo swojej firmy, musi złożyć w oddziale gospodarczym właściwego sądu rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości. Powinna zrobić to nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym zaistniała ku temu podstawa prawna.

Wówczas rozpoczyna się procedura, która może potrwać wiele miesięcy. W tym czasie sąd w bardzo szczegółowy sposób bada sytuację finansową firmy. Jeśli część długów wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wówczas sąd może zdecydować o ich umorzeniu. Może także nałożyć na przedsiębiorcę obowiązki, które ten musi wypełnić. Nie zawsze jednak wniosek upadłościowy jest przyjmowany przez sąd. Jeśli ten uzna, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, wniosek z pewnością zostanie oddalony. Tak więc, stojąc przed decyzją o ogłoszeniu upadłości, warto na wstępie zasięgnąć pomocy prawnej dla przedsiębiorców, by upewnić się, czy jest to najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Warto mieć świadomość, że bankructwo przedsiębiorstwa może ogłosić zarówno jego właściciel, jak i wierzyciele, a także spadkobiercy przedsiębiorcy (jednak nie później niż w ciągu roku od daty jego śmierci).

Jak ogłosić bankructwo osoby fizycznej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi w chwili składania wniosku działalności gospodarczej, a więc także taka, która zamknęła działalność gospodarczą. Wszczyna on procedurę postępowania upadłościowego. Taki wniosek może wnieść do sądu zarówno konsument, jak i wierzyciel.

Celem ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej jest oddłużenie, czyli umożliwienie jej wyjście z długów. By było to możliwe sąd ustala realny plan spłaty wierzycieli. W niektórych przypadkach może także odstąpić od jego ustalania i umorzyć część lub wszystkie zobowiązania upadłego.

Co ważne, jedynie dobrze przygotowane uzasadnienie wniosku o ogłoszenie bankructwa, udowadniające brak umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu lub pogłębianiu niewypłacalności, może przekonać sąd do pozytywnego rozpatrzenia wniosku dłużnika. Weryfikuje on bowiem wszelkie przesłanki i w sposób precyzyjny bada, czy sytuacja finansowa konkretnej osoby przemawia za tym, by zdecydować o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie bankructwa, warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej w upadłości konsumenckiej.

 

Aktualności


2022-09-06 15:02:33

Zastanawiasz się nad tym jakie majtki dobrać do swojej ulubionej sukienki? Skorzystaj ze sprawdzonych porad, dzięki czemu unikniesz stresu i skrępowania. Pamiętaj o tym, że majtki powinny mieć bardzo podobny odcień do założonej sukienki, ta...

Więcej

2022-08-25 14:07:04

Planujesz import towarów z Chin, jednak różnice kulturowe oraz nieznajomość języka wydają Ci się przeszkodami niemożliwymi do przeskoczenia? Jeśli chcesz działać na arenie międzynarodowej i nawiązywać kontakty z chińskimi partnerami bizneso...

Więcej

2022-08-04 10:32:06

Ogłoszenie upadłości – potocznie nazywanej bankructwem – jest to szansa dla wielu osób na umorzenie zobowiązań oraz uwolnienie się od wierzycieli, a także komornika. Dzięki procedurze upadłościowej możliwe jest umorzenie całości lub części...

Więcej